top of page

"Kỷ nguyên mới của truyền hình tương tác"

Ngày 11-05 vừa qua, trên ứng dụng ON Plus, VTVlive đã thử nghiệm thành công mô hình MC thực tế ảo lần đầu tiên xuất hiện và dẫn dắt mini game nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ cộng, mở ra một triển vọng mới cho ngành truyền hình tương tác.


Đây là sản phẩm truyền hình tương tác tích luỹ thời gian dài nghiên cứu, phối hợp của đội ngũ công nghệ VTVlive, VTVcab và FTECH. Chắc chắn rằng, trong tương lai gần công nghệ này sẽ ngày càng phát triển, là tương lai của ngành truyền hình - giải trí trong và ngoài nước.

ความคิดเห็น


bottom of page