top of page

Điều khoản & Chính sách

Điều 1. Giới Thiệu

- Điều Khoản sử dụng VTVLiveID này là thỏa thuận giữa bạn và VTVLive liên quan đến việc sử dụng tài khoản VTVLiveID và/hoặc các sản phẩm và dịch vụ của VTVLive.


- Khi sử dụng dịch vụ của VTVLive, bạn được xem là đã đồng ý với các điều khoản này và chính sách bảo mật thông tin của VTVLive. Vì vậy, bạn vui lòng đọc kỹ các điều khoản này, đặc biệt là những điều khoản miễn trừ hoặc hạn chế trách nhiệm của VTVLive. Trong trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào thì bạn vui lòng ngừng tải xuống hoặc cố gắng sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của VTVLive.


- Các dịch vụ của VTVLive rất đa dạng bởi vậy đối với dịch vụ cụ thể (các dịch vụ mà bạn sử dụng) có thể áp dụng các điều khoản dịch vụ bổ sung và/hoặc áp dụng các điều khoản sử dụng riêng biệt (bao gồm cả yêu cầu về độ tuổi để sử dụng dịch vụ). Trong trường hợp này, các điều khoản bổ sung và/hoặc điều khoản sử dụng riêng biệt của các dịch vụ đó sẽ trở thành một phần thuộc thỏa thuận của bạn với VTVLive nếu bạn sử dụng các dịch vụ đó.


- Các dịch vụ được cung cấp cho bạn có thể được cung cấp bởi chính VTVLive và/hoặc công ty con, công ty liên kết với VTVLive. Trong trường hợp dịch vụ được cung cấp bởi công ty liên kết với VTVLive thì điều khoản sử dụng này cũng sẽ được áp dụng giữa bạn và công ty liên kết cung ứng dịch vụ đó.

Điều 2. Yêu Cầu Về Độ Tuổi

- Để tự mình khởi tạo tài khoản VTVLiveID và sử dụng các dịch vụ của VTV Live, bạn phải đảm bảo rằng, bạn đã đủ mười lăm (15) tuổi. Trường hợp bạn chưa đủ tuổi theo quy định, bạn cần phải được người đại diện theo pháp luật của bạn (có thể là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp) cho phép đăng ký và sử dụng tài khoản VTVLiveID . bạn cần yêu cầu người đại diện theo pháp luật của bạn cùng đọc và đồng ý với các điều khoản này.


- Trường hợp bạn là người đại diện theo pháp luật và bạn cho phép con/người được bạn giám hộ khởi tạo, sử dụng tài khoản VTVLiveID và/hoặc các dịch vụ của VTVLive thì bạn phải tuân theo các điều khoản này và chịu trách nhiệm đối với các hành động, hoạt động của con / người được giám hộ của bạn trong các dịch vụ đó.


- Các dịch vụ của VTVLive có thể có các yêu cầu khác nhau về độ tuổi để sử dụng để tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam, ví dụ như: dịch vụ dành cho mọi lứa tuổi, dịch vụ dành cho người từ đủ mười hai (12) tuổi trở lên và dịch vụ dành cho người từ đủ mười tám (18) tuổi trở (https://www.vtvlive.vn) lên hoặc yêu cầu về thời gian sử dụng dịch vụ cho lứa tuổi (ví dụ: người chơi dưới mười tám (18) tuổi không được chơi các trò chơi điện tử G1 quá 180 phút trong 24 giờ mỗi ngày); vì vậy, để sử dụng các dịch vụ này, bạn cần xem xét các khuyến cáo về độ tuổi sử dụng của dịch vụ, thời gian được phép sử dụng dịch vụ và đảm bảo bạn hoặc con của bạn/người được bạn giám hộ đủ tuổi theo khuyến cáo từ dịch vụ được cung cấp. VTVLive có quyền từ chối cung ứng dịch vụ cho bạn tại bất kỳ thời điểm nào nếu bạn hoặc con của bạn/người được bạn giám hộ chưa đáp ứng yêu cầu về độ tuổi hoặc sử dụng dịch vụ quá thời gian theo quy định.

Điều 3. Đăng Ký VTVLiveID

- Để đăng ký VTVLiveID, bạn cần tạo “Tên Đăng Nhập” và “Mật Khẩu” trên hệ thống của VTVLive.


- Việc lựa chọn Tên Đăng Nhập là quyền của bạn. Nhưng Tên Đăng Nhập của mà bạn lựa chọn phải đảm bảo:


- Không trùng lặp với các Tên Đăng Nhập đã được đăng ký trước đó; VTVLive sẽ có thông báo khi Tên Đăng Nhập mà bạn lựa chọn bị trùng;


+ Không trùng hoặc gây liên tưởng đến (I) tên quốc gia; (II) tên của các vĩ nhân, anh hùng dân tộc; (III) tên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước các thời kỳ;
+ Không chứa các ký tự, nội dung liên quan đến tôn giáo, chính trị, khiêu dâm, các nội dung vi phạm pháp luật và thuần phong mỹ tục của người Việt Nam;
+ Không chứa các ký tự, nội dung xúc phạm, khích bác, gây rối đối với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào;
+ Không chứa các ký tự, nội dung gây hiểu nhầm rằng, tài khoản VTVLiveID đó là tài khoản quản trị, hoặc do VTVLive và/hoặc công ty liên kết khởi tạo để quản trị và/hoặc hỗ trợ người sử dụng.
- Mật khẩu là “chìa khóa” để đăng nhập vào tài khoản của bạn; vì vậy, bạn có trách nhiệm lưu trữ, bảo mật thông tin mật khẩu của bạn và không chia sẻ thông tin mật khẩu cho bất kỳ ai.
Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu bạn nhận thấy hay nghi ngờ tài khoản của mình bị đăng nhập trái với ý muốn của bạn, bạn có thể (i) ngay lập tức thay đổi mật khẩu và/hoặc (ii) thông báo cho VTVLive và thực hiện các thủ tục cần thiết tạm khóa tài khoản nhằm giảm thiểu các thiệt hại cho bạn theo đúng quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại khách hàng của VTVLive. VTVLive theo đây được bảo lưu và miễn trừ khỏi bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ thiệt hại nào (nếu có) của bạn nếu mật khẩu của bạn bị lộ dưới bất kỳ hình thức nào.


- Theo quy định của pháp luật Việt Nam, bạn cần cung cấp các thông tin sau để có thể sử dụng các dịch vụ của VTVLive và/hoặc công ty liên kết với VTVLive:
+ Họ và tên:
+ Ngày tháng năm sinh:
+ Số CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp:
+ Địa chỉ liên hệ:
+ Thư điện tử (email):
+ Số điện thoại liên hệ (nếu có):


- Trường hợp bạn chưa đủ mười bốn (14) tuổi và chưa có CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu thì người đại diện theo pháp luật của bạn phải quyết định việc thực hiện đăng ký thông tin cá nhân của chính người đại diện theo pháp luật của bạn để thể hiện sự đồng ý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký này.


- Trường hợp bạn không cung cấp, cung cấp không đầy đủ hoặc không chính xác các thông tin nêu trên có thể hạn chế việc tiếp cận, sử dụng dịch vụ hay đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của bạn. Trong một số trường hợp cụ thể, VTVLive có thể tạm ngưng cung ứng dịch vụ cho bạn mà không cần báo trước cho đến khi nhận được đầy đủ, chính xác các thông tin nêu trên theo đúng quy định.


- Nhằm đảm bảo thông tin cá nhân được bạn cung cấp luôn được cập nhật chính xác, đầy đủ, hệ thống của VTVLive cho phép bạn cập nhật thông tin cá nhân tại bất kỳ thời điểm nào, tùy theo quyết định của bạn. Tùy từng thời điểm, loại thông tin được cập nhật và phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng của dịch vụ, hệ thống kỹ thuật và chính sách của VTVLive. Việc cập nhật thông tin cá nhân này có thể có hiệu lực ngay lập tức, VTVLive sẽ có thông báo cụ thể đến bạn khi bạn thực hiện cập nhật thông tin. bạn cần lưu ý rằng, khi tiếp nhận, giải quyết bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện hay yêu cầu hỗ trợ nào từ bạn, VTVLive sẽ căn cứ vào thông tin cá nhân của bạn được cập nhật tại lần gần nhất và đã được ghi nhận trên hệ thống của VTVLive để xác định chủ tài khoản VTVLiveID, các thông tin cá nhân được bạn cung cấp trước trước khi cập nhật sẽ không có giá trị sử dụng.
- Việc đăng ký tài khoản VTVLiveID, tùy từng thời điểm, có thể thực hiện bằng cách sử dụng các tài khoản mạng xã hội khác như tài khoản Facebook, Google… Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng, trường hợp bạn bị mất, bị thu hồi hay gặp bất kỳ vấn đề đăng nhập nào đối với tài khoản mạng xã hội sử dụng để tạo tài khoản VTVLiveID thì bạn cũng sẽ không thể đăng nhập vào tài khoản VTVLiveID được; trong trường hợp này, bạn cần liên hệ với chính các đơn vị, doanh nghiệp quản lý mạng xã hội để được hỗ trợ xử lý.


- Việc bạn sử dụng các tài khoản mạng xã hội để đăng ký, khởi tạo VTVLiveID như quy định tại khoản 4.8 nêu trên được xem là bạn đã đồng ý cấp cho VTVLive và/hoặc công ty liên kết với VTVLive quyền sử dụng các thông tin của tài khoản liên kết để khởi tạo tài khoản VTVLiveID. Mặc dù vậy, việc bạn sử dụng tài khoản liên kết để đăng ký, khởi tạo VTVLiveID như đã nêu trên không miễn trừ nghĩa vụ cung cấp thông tin của bạn theo quy định tại điều này

Điều 4. VTVLive sẽ thu thập dữ liệu cá nhân khi nào ?

- VTVLive sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân về Bạn:

+ Khi Bạn đăng ký và/hoặc sử dụng Các Dịch Vụ, Trò Chơi hoặc Trang Web của VTVLive, hoặc mở một tài khoản với Chúng tôi.

+ Khi Bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của VTVLive, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác.

+ Khi Bạn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa Bạn với VTVLive, hoặc khi Bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi.

+ Khi Bạn tương tác với Chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền ứng dụng truyền thông xã hội và email:

+ Khi Bạn sử dụng các dịch vụ điện tử của VTVLive, hoặc tương tác với Chúng tôi qua Trò Chơi hoặc Trang Web hoặc Các Dịch Vụ của VTVLive. Trường hợp này bao gồm, nhưng không giới hạn, thông qua tập tin cookie mà Chúng tôi có thể triển khai khi Bạn tương tác với các Trò Chơi hoặc Trang Web của Chúng tôi.

+ Khi Bạn thực hiện các giao dịch thông qua trang Trò Chơi hoặc Trang Web của VTVLive.

+ Khi Bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho VTVLive.

+ Khi Bạn đăng ký tham gia một cuộc thi, trò chơi hoặc các sự kiện theo trò chơi điện tử hoặc tham gia các chương trình khuyến mại:

+ Trong quá trình Bạn chơi (các) trò chơi điện tử và khi Bạn gửi dữ liệu cá nhân của Bạn cho VTVLive vì bất kỳ lý do gì.

- Trên đây chỉ là một số trường hợp phổ biến mà VTVLive thu thập dữ liệu cá nhân của Bạn, không phản ánh hết toàn bộ các trường hợp mà VTVLive sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của Bạn.

Điều 5. Sử Dụng VTVLiveID

- Việc sử dụng VTVLiveID phải tuân thủ đầy đủ các quy định tại điều khoản sử dụng này, các quy định cụ thể của từng dịch vụ cụ thể mà bạn sử dụng.


- Bạn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động, hành động được thực hiện từ/bởi tài khoản VTVLiveID của bạn, bao gồm cả việc thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo mật tài khoản VTVLiveID của bạn.


- Việc sử dụng tài khoản VTVLiveID của bạn phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Không vi phạm các hành vi bị cấm (như được quy định tại Điều 6 phía dưới). Tôn trọng các quyền của người khác, bao gồm cả quyền riêng tư, quyền sở hữu trí tuệ. Không làm hại hoặc lạm dụng người khác (hoặc đe dọa hay khuyến khích thực hiện hành vi lạm dụng hoặc gây hại đó) – ví dụ như: đưa ra các thông tin sai lệch, lừa đảo, phỉ báng, bắt nạt, quấy rối. Không gây hại, can thiệp hay làm gián đoạn các dịch vụ của VTVLive cung cấp


- Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định tại khoản 4.3 nêu trên, VTVLive có thể áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết để hạn chế, cảnh báo các nội dung vi phạm (ví dụ như bộ lọc từ) và có thể ngay lập tức xóa bỏ các nội dung vi phạm của bạn mà không cần báo trước.


- Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của điều khoản sử dụng này, đặc biệt là vi phạm các hành vi bị cấm và/hoặc các quy định tại khoản 4.3 nêu trên thì VTVLive có quyền khóa tài khoản VTVLiveID của bạn ngay lập tức và ngừng cung cấp bất kỳ/toàn bộ dịch vụ cho bạn mà không phải bồi thường hay chịu bất kỳ trách nhiệm nào với bạn.


- Trường hợp bạn không đăng nhập, sử dụng tài khoản VTVLiveID trong vòng sáu (6) tháng liên tục (kể từ lần đăng nhập cuối cùng) thì VTVLive có quyền khóa tài khoản VTVLiveID, xóa dữ liệu của bạn. Điều này đồng nghĩa với việc (I) bạn sẽ không thể sử dụng bất kỳ dịch vụ nào mà bạn đăng nhập bằng tài khoản VTVLiveID, và (II) toàn bộ các đơn vị ảo, vật phẩm ảo, điểm thưởng… trong các dịch vụ đó sẽ bị xóa bỏ. Trong trường hợp này bạn đồng ý rằng, VTVLive sẽ không phải bồi thường hay chịu bất kỳ trách nhiệm nào với bạn.

Điều 6. Thu Thập, Sử Dụng Và Bảo Vệ Thông Tin Khách Hàng

- Theo quy định của pháp luật Việt Nam và nhằm tối ưu hóa dịch vụ được cung cấp cho bạn, VTVLive sẽ thực hiện thu thập và lưu trữ các thông tin dưới đây:

+ Toàn bộ thông tin cá nhân của bạn

+ Các thông tin, hành động của bạn trong quá trình sử dụng VTVLiveID và/hoặc các dịch vụ (ví dụ như: thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP, vị trí đăng nhập).

+ Các thông tin liên quan đến thanh toán

+ Các thông tin, nội dung mà bạn gửi, nhận, chia sẻ trong quá trình sử dụng VTVLiveID và/hoặc dịch vụ (ví dụ: log chat, thông tin nhật ký được bạn đăng tải)

+ Thông tin về thiết bị mà bạn dùng để sử dụng dịch vụ của VTVLive

+ Các thông tin khác, tùy từng thời điểm và tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam và/hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.


- Theo quy định của pháp luật Việt Nam, toàn bộ thông tin cá nhân và dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ tối thiểu hai (2) năm kể từ thời điểm bạn cung cấp thông tin và/hoặc tạo ra dữ liệu. thời gian lưu trữ thực tế thông tin cá nhân và dữ liệu của bạn có thể sẽ lâu hơn, tùy thuộc vào khả năng và mức độ đáp ứng về cơ sở hạ tầng của VTVLive. bạn có quyền yêu cầu xóa toàn bộ thông tin cá nhân và dữ liệu của bạn theo đúng quy định tại chính sách bảo mật thông tin của VTVLive.


- Bạn đồng ý và chấp thuận không hủy ngang rằng, VTVLive có quyền sử dụng các thông tin nêu trên để gửi đến bạn các tin nhắn, thư điện tử (email), gọi điện thoại và/hoặc liên hệ với bạn theo bất kỳ cách thức nào mà VTVLive lựa chọn sử dụng nhằm:

+ Hỗ trợ, cung ứng các dịch vụ tốt nhất cho bạn (ví dụ: tin nhắn xác thực tài khoản, hỗ trợ lấy lại mật khẩu …)

+ Duy trì và cải thiện dịch vụ

+ Phát triển các dịch vụ mới

+ Gửi đến bạn các thông tin, nội dung nhằm mục đích quảng cáo, quảng bá các dịch vụ của VTVLive và/hoặc công ty liên kết với VTVLive

+ Phân tích, đo lường hiệu quả các dịch vụ mà bạn sử dụng

+ Liên hệ trực tiếp với bạn để nhằm mục đích chăm sóc khách hàng, xác thực thông tin và các mục đích khác.


- Các thông tin, dữ liệu của bạn được VTVLive thu thập và lưu trữ sẽ chỉ được sử dụng trong phạm vi của VTVLive Group (bao gồm VTVLive và các công ty liên kết với VTVLive). VTVLive sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ các trường hợp như được quy định tại khoản 5.5 dưới đây.


- VTVLive sẽ cung cấp, chia sẻ các thông tin cá nhân, dữ liệu và/hoặc các thông tin khác của bạn mà VTVLive lưu trữ trong các trường hợp sau đây:


+ Được sự đồng ý của bạn (ví dụ: bạn sử dụng VTVLiveID để đăng nhập, sử dụng các dịch vụ ngoài VTVLive Group và bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các đơn vị, tổ chức cung ứng dịch vụ đó)


+ Theo yêu cầu của Tòa án và/hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; hoặc VTVLive chủ động cung cấp cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp việc sử dụng tài khoản VTVLiveID và/hoặc dịch vụ của bạn có dấu hiệu vi phạm pháp luật.


- VTVLive sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật cần thiết để bảo mật thông tin của bạn, bao gồm không giới hạn ở việc (I) mã hóa thông tin theo tiêu chuẩn phù hợp, (II) thiết lập các hệ thống tường lửa để ngăn chặn việc xâm nhập trái phép, (III) sử dụng dịch vụ máy chủ, chỗ đặt máy chủ tại các đơn vị, doanh nghiệp có tiêu chuẩn bảo mật cao.

Điều 7. Các thông tin khác được thu thập

- Như với hầu hết các trang web và các ứng dụng di động khác, thiết bị của Bạn gửi thông tin có thể gồm có: dữ liệu về Bạn, được một máy chủ ghi lại khi Bạn sử dụng Các Dịch Vụ của VTVLive. Thông tin này thường bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, hệ điều hành của máy tính/thiết bị di động, loại trình duyệt, loại thiết bị di động, các đặc điểm của thiết bị di động, mã định danh thiết bị duy nhất (UDID) hoặc mã định danh thiết bị di động (MEID) của thiết bị di động của Bạn, địa chỉ tham chiếu của Trang VVeb (nếu có), các trang mà Bạn đã truy cập đến trên trang web hoặc ứng dụng di động của VTVLive và thời gian truy cập và đôi khi là "cookie" (có thể vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của Bạn) để giúp trang web ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của Bạn. Nếu Bạn đăng nhập, thông tin này được liên kết với tài khoản cá nhân của Bạn. Thông tin này cũng được đưa vào các số liệu thống kê ẩn danh để giúp Chúng tôi hiểu được khách hàng đã truy cập sử dụng Trò Chơi và Trang Web của Chúng tôi như thế nào.

- Các Dịch Vụ của VTVLive được cung ứng thông qua các ứng dụng di động có thể thu thập thông tin chính xác về địa chỉ của thiết bị di động của Bạn sử dụng các công nghệ như GPS, Wi-Fi, .... Chúng tôi thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các thông tin này cho một hoặc nhiều mục đích bao gồm, nhưng không giới hạn, các dịch vụ được cung cấp dựa trên vị trí mà Bạn yêu cầu hoặc chuyển các nội dung có liên quan đến Bạn dựa trên vị trí của Bạn hoặc cho phép Bạn chia sẻ vị trí của Bạn cho các Người sử dụng khác như là một phần của các Dịch Vụ được cung cấp bởi các ứng dụng di động của Chúng tôi. Đồi với phần lớn các thiết bị di động, Bạn có thể rút lại sự cho phép để Chúng tôi được thu thập các thông tin này dựa trên vị trí của Bạn thông qua các cài đặt trên thiết bị. Nếu Bạn có câu hỏi nào về cách thức vô hiệu hóa các dịch vụ vị trí trên thiết bị di động của Bạn, vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ thiết bị di động hoặc nhà sản xuất thiết bị của Bạn.

- Các Dịch Vụ của VTVLive có thể sử dụng các công nghệ như ARKit (Agumented Reality hay gọi tắt là AR - Công nghệ thực tế ảo), Camera API, TrueDepth API ... hoặc các công nghệ tương tự được cung cấp bởi hệ điều hành của thiết bị di động; các công nghệ này được sử dụng để ghi nhận thông tin biểu hiện trên khuôn mặt của người dùng và dùng cho tính năng trong ứng dụng. Đồi với các thông tin này, Chúng tôi không sử dụng cho bắt kỳ mục đích nào khác ngoài các tính năng được cung cấp trong ứng dụng; Bạn có quyền từ chối cấp quyền truy cập camera cho các tính năng này bắt kỳ lúc nào (nhưng Bạn cần lưu ý rằng, khi Bạn ngưng cấp quyền truy cập camera cho ứng dụng thì một số tính năng của ứng dụng sẽ không thể hoạt động được); và Chúng tôi không lưu trữ cũng như không chia sẻ các thông tin này cho bắt kỳ bên thứ ba nào.

- Đôi khi Chúng tôi có thể sử dụng "cookie" hoặc các tính năng khác để cho phép Chúng tôi hoặc các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin sẽ giúp Chúng tôi cải thiện Trang Web, Trò Chơi của mình và Các Dịch Vụ mà Chúng tôi cung cấp, hoặc giúp Chúng tôi đưa ra các dịch vụ và tính năng mới. "Cookie" là các mã định danh Chúng tôi gửi đến máy tính hoặc thiết bị di động của Bạn, cho phép Chúng tôi nhận dạng máy tính hoặc thiết bị của Bạn và cho Chúng tôi biết khi nào Các Dịch Vụ hoặc Trang Web được sử dụng hay truy cập, bởi bao nhiêu người và đề theo dõi những hoạt động trong Trang Web hoặc Các Trò Chơi của Chúng tôi. Chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với Dữ Liệu Cá Nhân. Cookie cũng liên kết với thông tin về những nội dung Bạn đã chọn đối với các trang mua sắm bạn đã xem, hoặc các trò chơi điện tử mà Bạn đã chơi. Thông tin này được sử dụng để ví dụ như theo dõi giỏ hàng. Cookie cũng được sử dụng đễ cung cấp nội dung dựa trên quan tâm của Bạn và để theo dõi việc sử dụng của các Dịch Vụ.

- Bạn có thể từ chói sử dụng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của Bạn. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu Bạn thực hiện thao tác này Bạn có thể không sử dụng được các chức năng đầy đủ của Trang Web, Trò Chơi hoặc Các Dịch Vụ của Chúng tôi.

Điều 8. Các thông tin khác được thu thập

- Trang VWeb và Trò Chơi của Chúng tôi có thể sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc. ("Google"). Google Analytics sử dụng cookie, là các tập tin văn bản được đặt vào thiết bị của Bạn, để giúp trang web phân tích cách thức người dùng sử dụng Các Dịch Vụ của Chúng tôi. Thông tin được tạo bởi cookie về việc Bạn sử dụng trang web (bao gồm địa chỉ IP của Bạn) sẽ được gửi đến và lưu bởi Google trên các máy chủ tại Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc Bạn sử dụng Các Dịch Vụ của Chúng tôi, soạn báo cáo về hoạt động trang web dành cho các nhà điều hành trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trang web và việc sử dụng Internet. Google cũng có thể gửi thông tin này cho các bên thứ ba trong trường hợp luật pháp có quy định như thế, hoặc trường hợp các bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt Google. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của Bạn với bắt kỳ dữ liệu nào khác mà Google nắm giữ.

- Trang Web và Trò Chơi của Chúng tôi có thể sử dụng AppsFlyer, một nền tảng ứng dụng tiếp thị được cung cấp bởi AppsFlyer Ltd. ("AppsFlyer"). AppsFlyer sử dụng bộ SDK (Software Development Kit) được đặt vào thiết bị của Bạn để giúp Chúng tôi theo dõi và tối ưu hóa việc cung ứng Các Dịch Vụ đến cho Bạn. Thông tin được tạo bởi SDK về việc Bạn sử dụng ứng dụng của Chúng tôi (bao gồm địa chỉ IP của Bạn) sẽ được gửi đến và lưu bởi AppsFlyer trên các máy chủ đặt trên toàn cầu. AppsFlyer sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc Bạn sử dụng Các Dịch Vụ của Chúng tôi, soạn báo cáo về hoạt động của ứng dụng dành cho các nhà phát triển, vận hành ứng dụng và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của ứng dụng và việc sử dụng Internet. AppsFlyer cũng cóthể gửi thông tin này cho các bên thứ ba trong trường hợp luật pháp có quy định như thế, hoặc trường hợp các bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt AppsFlyer. AppsFlyer sẽ không liên kết địa chỉ IP của Bạn với bắt kỳ dữ liệu nào khác mà AppsFlyer nắm giữ.

Điều 9. Các Hành Vi Bị Cấm

- Lợi dụng việc sử dụng tài khoản VTVLiveID và/hoặc dịch vụ nhằm mục đích:


+ Chống lại Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, gây nguy hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, tuyên truyền chiến tranh, khủng bố, gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.


+ Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.


+ Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.


+ Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.


+ Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm và/hoặc quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ khác mà chưa được VTVLive chấp thuận.


+ Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.


+ Đăng tải, chia sẻ các nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.
+ Thực hiện hoặc nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.


- Cản trở việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ của người khác.


- Cản trở hoạt động, xâm nhập hoặc cố gắng xâm nhập trái phép vào hệ thống máy chủ của VTVLive.


- Sử dụng trái phép mật khẩu, mật mã của người khác, chia sẻ trái phép thông tin riêng, thông tin cá nhân của người khác.


- Tạo đường dẫn đến các website, ứng dụng trái phép, vi phạm pháp luật, tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính. Xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.


- Mua, bán đơn vị ảo, vật phẩm ảo, điểm thưởng giữa những người sử dụng dịch vụ với nhau.


- Mua, bán, trao đổi (kể cả tặng, cho) tài khoản VTVLiveID .


- Thực hiện các hành vi (nhằm) lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.


- Mạo danh hoặc làm cho người khác hiểu nhầm rằng bạn là nhân viên, cộng tác viên của VTVLive.

Điều 10. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

- Một số dịch vụ của VTVLive cho phép bạn chia sẻ các nội dung thông qua hệ thống của VTVLive. Đối với các nội dung này, bạn cam đoan và đảm bảo rằng, bạn là chủ sở hữu hợp pháp, duy nhất của nội dung này, trường hợp nội dung mà bạn chia sẻ có đồng sở hữu thì bạn đảm bảo rằng, bạn đã được đồng sở hữu này đồng ý và cấp quyền đầy đủ cho bạn.
- Đối với các nội dung được bạn chia sẻ thông qua hệ thống của VTVLive, bạn đồng ý cấp cho VTVLive và công ty liên kết với VTVLive quyền không độc quyền, vĩnh viễn, hoàn toàn miễn phí, và trên phạm vi toàn cầu để
+ Lưu trữ, tái sản xuất, phân phối, truyền đạt và sử dụng nội dung của bạn.
+ Xuất bản, trình diễn công khai hoặc hiển thị công khai nội dung của bạn nếu bạn đã cho phép nội dung đó hiển thị cho người khác.
+ Chỉnh sửa và tạo tác phẩm phái sinh dựa trên nội dung của bạn (ví dụ: định dạng lại hoặc dịch nội dung sang ngôn ngữ khác).
- Đối với các dịch vụ được VTVLive và/hoặc công ty liên kết với VTVLive cung cấp cho bạn, VTVLive theo đây cấp cho bạn quyền không độc quyền, không thể chuyển giao, không thể chuyển nhượng và không được thương mại hóa để sử dụng các dịch vụ của VTVLive và/hoặc công ty liên kết với VTVLive.
- Ngoài quyền sử dụng dịch vụ như đã được cấp cho bạn theo quy định tại khoản 7.3 nêu trên, VTVLive bảo lưu toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, mã nguồn sản phẩm, hình ảnh, âm thanh, âm nhạc … trong các dịch vụ cùng với các quyền khác liên quan đến dịch vụ được cung cấp cho bạn.

Điều 11. Giới Hạn Trách Nhiệm Và Từ Chối Đảm Bảo

- VTVLive cam kết sẽ cung cấp các dịch vụ đến bạn trong giới hạn trình độ chuyên môn và mức độ cẩn trọng hợp lý theo đúng quy định của pháp luật.


- Để tăng cường mức độ bảo mật, an toàn của dịch vụ, VTVLive sẽ áp dụng một hoặc một vài biện pháp kỹ thuật và/hoặc phần mềm, ứng dụng vào trong hoặc bên cạnh dịch vụ; mặc dù vậy, việc áp dụng các biện pháp nêu trên không được là sự đảm bảo rằng tài khoản của bạn không bị mất, bị hack và VTVLive được miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm bởi các trường hợp này.


- VTVLive sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết nhằm hỗ trợ bạn có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ. Mặc dù vậy, trong một số trường hợp ngoài ý muốn, dịch vụ có thể bị gián đoạn cung cấp, bị lỗi (bug), bị mất hoặc trùng lặp một số thông tin, tính năng của dịch vụ và/hoặc tài khoản VTVLiveID của bạn. Trong trường hợp này, VTVLive sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết (trong khả năng cho phép) và trong thời gian hợp lý để khắc phục và bạn đồng ý miễn trừ cho VTVLive mọi trách nhiệm liên quan.


- VTVLive sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết, theo đúng quy định pháp luật để bảo vệ, bảo mật thông tin cá nhân và dữ liệu của bạn như đã nêu tại khoản 5.6, Điều 5. Tuy nhiên, bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, không có bất kỳ hệ thống nào là an toàn tuyệt đối và chống lại được mọi cuộc tấn công, hack, cheat. Vì vậy, trường hợp hệ thống của VTVLive bị tấn công, hack, cheat và thông tin cá nhân, dữ liệu của bạn (có nguy cơ) bị lộ thì VTVLive sẽ ngay lập tức thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến bạn và bạn đồng ý miễn cho VTVLive khỏi bất kỳ trách nhiệm nào liên quan.

Điều 12. Các Hỗ Trợ Liên Quan Đến Tài Khoản

- Mọi vấn đề hỗ trợ liên quan đến tài khoản VTVLiveID sẽ được hỗ trợ thông qua (i) website hoặc (ii) số KD điện thoại hotline và tuân thủ theo đúng Quy trình Chăm sóc và phản hồi khách hàng của VTVLive tại thời điểm tiếp nhận khiếu nại.


- Mọi khiếu nại liên quan đến tài khoản VTVLiveID và/hoặc dịch vụ phải được gửi đến VTVLive bằng một trong các phương thức nêu trên và trong thời hạn ba (3) tháng kể từ thời điểm phát sinh vấn đề cần khiếu nại; quá thời hạn nêu trên, VTVLive có quyền từ chối tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại nay.


- Để thực hiện khiếu nại, tố cáo hay phản ánh liên quan đến tài khoản VTVLiveID của bạn và/hoặc dịch vụ thì tài khoản của bạn phải được định danh đầy đủ để VTVLive có cơ sở tiếp nhận và liên hệ với bạn. Trường hợp tài khoản của bạn chưa được định danh đầy đủ hoặc VTVLive có cơ sở hợp lý để cho rằng thông tin bạn cung cấp là không chính xác thì VTVLive có quyền từ chối giải quyết khiếu nại, tố cáo của bạn đến khi tài khoản VTVLiveID của bạn đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu nêu trên.


- VTVLive tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và cung cấp cho người dùng quyền kiểm soát tài khoản của mình. Nếu người dùng muốn xóa tài khoản hoặc bất kỳ thông tin tài khoản nào của mình trên trang VTVLive ID của chúng tôi thì có thể liên hệ bộ phận CSKH để được hỗ trợ. Lưu ý rằng việc xóa tài khoản sẽ gây mất mọi dữ liệu liên quan đến tài khoản của bạn trên trang web, bao gồm cả thông tin cá nhân và lịch sử hoạt động. Chúng tôi không thể khôi phục lại tài khoản sau khi bạn đã xóa nó.

Điều 13. Điều khoản cho phép người dùng xóa thông tin và tài khoản của mình trên hệ thống

- Xóa thông tin và tài khoản:

 

+ Bạn có thể yêu cầu xóa thông tin của mình đã đăng ký với VTVlive hoặc xóa tài khoản của mình bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản hoặc email cho bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi tại địa chỉ hotro@vplay.vn và trực tiếp qua hotline 1900866666 , và chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu dựa theo các quy định Chính Sách Bảo Mật này và các nghĩa vụ của chúng tôi được quy định bởi pháp luật.

 

+ Tuy nhiên, việc bạn yêu cầu xóa thông tin cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ cho bạn và chúng tôi có thể cần phải chấm dứt quan hệ hiện tại của bạn và/hoặc hợp đồng của bạn với chúng tôi và không phải bồi thường bất kỳ tổn thất nào cho bạn

 

- Yêu cầu truy cập và điều chỉnh thông tin:

 

+ Nếu bạn đã đăng ký một tài khoản với chúng tôi, bạn có thể truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tối đang lưu giữ thông qua trang Thiết lập tài khoản hoặc trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản với chúng tôi, cá nhân bạn có thể yêu cầu truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cần đầy đủ thông tin từ bạn để xác định danh tính của bạn cũng như bản chất yêu cầu của bạn để xử lý cho bạn. Do đó, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản của bạn cho chúng tôi thông qua email hotro@vplay.vn .

 

+ Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối sửa dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối sửa dữ liệu cá nhân trong các trường hợp như thế.

Điều 14. Tuân Thủ Pháp Luật Và Quy Định

- Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, bên cạnh việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện về việc sử dụng tài khoản VTVLiveID, bạn sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định khác của pháp luật Việt Nam. Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật nơi bạn khởi tạo tài khoản VTVLiveID và/hoặc truy cập, sử dụng dịch vụ và/hoặc quốc gia mà bạn mang quốc tịch. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc không tuân thủ bất kỳ quy định nào tại nơi mà bạn khởi tạo, truy cập, sử dụng tài khoản VTVLiveID và/hoặc dịch vụ và đảm bảo VTVLive sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan.


- Trường hợp VTVLive nhận được bất kỳ khiếu nại, thông báo hay yêu cầu nào liên quan đến việc bạn không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên và/hoặc VTVLive có cơ sở để suy đoán hợp lý dựa trên các thông tin mà VTVLive có được thì VTVLive có quyền ngừng cung cấp dịch vụ cho bạn (kể cả việc truy cập vào tài khoản VTVLiveID của bạn) mà không phải báo trước hay chịu bất kỳ trách nhiệm nào với bạn và/hoặc chặn toàn bộ truy cập đến từ quốc gia nghiêm cấm việc sử dụng VTVLiveID và/hoặc dịch vụ.

Điều 15. Điều Khoản Còn Lại

- Điều khoản này được áp dụng và giải thích theo các quy định của pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về mọi vấn đề, khía cạnh liên quan.


- Trường hợp có bất kỳ tranh chấp, mẫu thuẫn nào giữa bạn và VTVLive mà không thể giải quyết được trên tinh thần thương lượng và hòa giải thì bạn đồng ý rằng, các tranh chấp đó sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa Án Nhân Dân có thẩm quyền tại Thành phố Hà Nội – nơi VTVLive đặt trụ sở chính.


- Việc một hoặc một vài điều khoản trong Điều Khoản Sử Dụng này bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại và các điều khoản còn lại đó vẫn có giá trị ràng buộc bạn với VTVLive.


- Việc VTVLive không thực hiện hoặc chậm thực hiện bất kỳ quyền, hay biện pháp xử lý nào theo quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này không được xem là sự từ bỏ bất kỳ quyền, biện pháp xử lý nào trong Điều Khoản Sử Dụng này và việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ quyền đơn lẻ cũng không loại trừ việc thực hiện bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc biện pháp xử lý khác quy định trong Điều Khoản Sử Dụng này.

Điều 16. Hiệu Lực Áp Dụng Và Sửa Đổi

- Bạn đồng ý rằng, VTVLive có quyền sửa đổi, bổ sung một phần hoặc toàn bộ các quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này mà không cần có sự đồng ý trước của bạn. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điểm sửa đổi, bổ sung nào, bạn có quyền chấm dứt sử dụng tài khoản VTVLiveID và/hoặc dịch vụ trước khi các điểm sửa đổi, bổ sung đó có hiệu lực; trường hợp bạn tiếp tục sử dụng tài khoản VTVLiveID và/hoặc dịch vụ thì sẽ được hiểu là bạn đã đồng ý với toàn bộ các điểm sửa đổi, bổ sung đó.


- Điều Khoản Sử Dụng này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2021 và thay thế cho tất cả các điều khoản sử dụng, Quy chế sử dụng VTVLiveID trước đây.

bottom of page